måndag 10 mars 2014

Vårt program i korthet

··        Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
·        Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
·        Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
·        Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
·        Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
·        Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
·        De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
·        Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
·        Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
·        Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
·        Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
·        Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
·        Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar