fredag 7 mars 2014

Återinför medborgarkontoren

Vi hade medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr, men de lades ner under den här mandatperioden. Istället hänvisas medborgarna i kransorterna till det nya, kostsamma kontaktcentret i stan eller till Facebook.
Många äldre har inte Facebook och det kan vara svårt för en del att ta sig in till stan. Återinför medborgarkontoren och öppna även ett i Väse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar