fredag 7 mars 2014

Låt fler forma framtiden!

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Så står det i läroboken. Men kommunfullmäktige i Karlstad fattar allt färre beslut. Istället fattas besluten vid slutna sammanträden, dit medborgarna inte har tillträde. Kommunalråden har stängt in sig på CCC, dit ingen släpps in utan tillstånd. Det är dags att synliggöra kommunala beslut och makthavare.
Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå (eller kanske just därför) fattas allt färre beslut i fullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar