söndag 14 september 2014

Idag gäller det!

Idag har du chansen att rösta för ett Karlstad mer bättre demokrati, bättre ekonomisk hushållning och bättre stöd till kommunens ytterområden.

Vad du än röstar på i riksdagsvalet kan du lägga din röst på Kvastpartiet i kommunalvalet i Karlstad!

Våra valsedlar ligger utlagda i samtliga 51 valdistrikt i Karlstads kommun.

lördag 13 september 2014

Val i morgon!

I morgon är det kommnalval. Ta chansen att lägga din röst för en politik som innebär att hela Karlstad ska leva. Lägg din röst på Kvastpartiet!

torsdag 11 september 2014

Insändare i KT

Idag har Robert Warholm, Kvastpartiet, en insändare införd i Karlstads-Tidningen:

Det var mycket intressant att läsa genomgången av åtta olika partiers program för Karlstad i förra numret av Karlstads-Tidningen. Tyvärr inskränkte sig genomgången till de partier som idag är invalda i kommunfullmäktige. Det borde kunna vara intressant för karlstadsborna att även få veta vad det enda lokala partiet i Karlstad – Kvastpartiet – har på sitt program.
Här är ett antal punkter som Kvastpartiet går till val på där ledstjärnan är att hela Karlstad ska leva och att kommunen ska rätta till den bristande demokrati, den bristande ekonomiska hushållningen och det bristande stödet till kommunens ytterområden.
Kvastparteit
Vill minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare
Vill öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse
Vill öppna låg- och mellanstadieskola i Edsvalla
Vill satsa mer på gatuunderhåll och snöröjning
Vill satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna
Vill bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum
Vill öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och andra ideella föreningar
Vill stoppa ytterligare satsningar i det misslyckade vindkraftsprojektet
Vill införa pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse
Vill utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg
Vill bygga seniorbostäder i kommunens ytterområden
Vill bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad


Robert Warholm, Kvastpartiet

onsdag 10 september 2014

måndag 1 september 2014

Radioinslag

P4 Värmland har gjort ett inslag där man presenterar tre nya lokala partiet. Det är Kvastpartiet (Karlstad), Kommunens Bästa (Forshaga) och Hela Sunne (Sunne). Inslaget kan hittas här. Klicka på "Längre presentation av de tre nya lokala partierna"!