onsdag 8 oktober 2014

Valresultatet

Det finns ingen anledning att sticka under stol med att vi hade hoppats på ett bättre valresultat. Kvastpartiet fick 0,5 procent av rösterna i hela kommunen och vi kom därför inte in i kommunfullmäktige.
Men det fanns positiva saker i valresultatet också. Det område där vi fått ut mest valmaterial var Vålberg med omnejd. I valdistriktet Vålberg fick vi 8,1 procent av rösterna, i Vålberg-Nor 4,7 procent och i Edsvalla 3,5 procent. Om vi lyckas få ut valmaterialet till hela kommunen nästa gång, blir vi en kraft att räkna med.

söndag 14 september 2014

Idag gäller det!

Idag har du chansen att rösta för ett Karlstad mer bättre demokrati, bättre ekonomisk hushållning och bättre stöd till kommunens ytterområden.

Vad du än röstar på i riksdagsvalet kan du lägga din röst på Kvastpartiet i kommunalvalet i Karlstad!

Våra valsedlar ligger utlagda i samtliga 51 valdistrikt i Karlstads kommun.

lördag 13 september 2014

Val i morgon!

I morgon är det kommnalval. Ta chansen att lägga din röst för en politik som innebär att hela Karlstad ska leva. Lägg din röst på Kvastpartiet!

torsdag 11 september 2014

Insändare i KT

Idag har Robert Warholm, Kvastpartiet, en insändare införd i Karlstads-Tidningen:

Det var mycket intressant att läsa genomgången av åtta olika partiers program för Karlstad i förra numret av Karlstads-Tidningen. Tyvärr inskränkte sig genomgången till de partier som idag är invalda i kommunfullmäktige. Det borde kunna vara intressant för karlstadsborna att även få veta vad det enda lokala partiet i Karlstad – Kvastpartiet – har på sitt program.
Här är ett antal punkter som Kvastpartiet går till val på där ledstjärnan är att hela Karlstad ska leva och att kommunen ska rätta till den bristande demokrati, den bristande ekonomiska hushållningen och det bristande stödet till kommunens ytterområden.
Kvastparteit
Vill minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare
Vill öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse
Vill öppna låg- och mellanstadieskola i Edsvalla
Vill satsa mer på gatuunderhåll och snöröjning
Vill satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna
Vill bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum
Vill öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och andra ideella föreningar
Vill stoppa ytterligare satsningar i det misslyckade vindkraftsprojektet
Vill införa pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse
Vill utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg
Vill bygga seniorbostäder i kommunens ytterområden
Vill bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad


Robert Warholm, Kvastpartiet

onsdag 10 september 2014

måndag 1 september 2014

Radioinslag

P4 Värmland har gjort ett inslag där man presenterar tre nya lokala partiet. Det är Kvastpartiet (Karlstad), Kommunens Bästa (Forshaga) och Hela Sunne (Sunne). Inslaget kan hittas här. Klicka på "Längre presentation av de tre nya lokala partierna"!

lördag 30 augusti 2014

Vårt program i korthet

 • Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
 • Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
 • Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
 •  Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
 • Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
 • Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
 •  De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
 • Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
 • Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
 • Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
 • Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
 • Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
 • Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

Medborgarkontor

Den nuvarande majoriteten i Karlstad (de borgerliga och miljöpartiet) har lagt ner medborgarkontoren i Vålberg, Molkom, Skattkärr och Kronoparken. Detta är ett led i en strävan att enbart satsa på centralorten.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsatte sig nedläggningen, men i den senaste budgeten lade de båda partierna inte en krona på att föreslå att medborgarkontoren öppnas igen.
Kvastpartiet vill att de nedlagda medborgarkontoren åter öppnas och kompletteras med ett medborgarkontor i Väse.

torsdag 28 augusti 2014

Flygbladsutdelning i Väse


Även i Väse delar vi ut flygblad i dessa dagar. Ansvarig för detta är Arne Nilsson, som står trea på vår fullmäktigelista.

Flygbladsutdelning i Vålberg

Vi delar just nu ut en hel del flygblad i Vålberg. Där presenterar vi våra tre Vålbergskandidater: Robert Warholm, Lina Andersson och Lennart Wik.

söndag 24 augusti 2014

Marknadsdag i Vålberg

Igår var det marknadsdag på Norsplan i Vålberg. Naturligtvis var vi där. Lina Andersson och  Robert Warholm talade med marknadsbesökarna om Kvastpartiet. Vi stod bredvid socialdemokraterna, det andra partiet som intresserar sig för Vålberg.

torsdag 21 augusti 2014

Fullmäktigemöten bara i centrum

Vid sammanträdet med kommunfullmäktige ikväll beslutades det att ändra fullmäktiges arbetsordning. Bland annat togs det bort en skrivning att några sammanträden varje mandatperiod bör utlokaliseras till kommunens ytterområden. Robert Warholm (numera kvastpartist) var den ende som protesterade mot detta. Han ansåg att det kunde vara bra om fullmäktige någon gång kunde sammanträda i exempelvis Molkom samtidigt som man gav möjlighet till allmänhetens frågestund, men han förblev en ensam ropande röst i öknen.

onsdag 20 augusti 2014

Valbyrån

På fredag klockan 11 inviger vi vår valbyrå på Stora Torget i Karlstad!

lördag 12 juli 2014

Det saknar vi i budgeteh

Här är en debattartikel, som vi fick införd i VF den 11 juli:

Den 16 juni antog kommunfullmäktige i Karlstad strategisk plan och budget för 2015-2017. Majoriteten, bestående av de borgerliga och miljöpartiet, fick givetvis igenom sitt förslag, medan socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna budgetar.
I stort sett var partierna eniga om budgeten. Skillnaderna mellan förslagen var marginella. Intressant är dock vad som inte fanns med i budgeten.
Under den här mandatperioden har den nuvarande majoriteten ägnat sig åt att lägga ned viktig kommunal verksamhet, och udden har då särskilt varit riktad mot kommunens ytterområden. Vi som bor i Vålbergsområdet har tvingats uppleva hur medborgarkontoret lagts ned och man har även lagt ned skolan i Edsvalla. Det fanns även för något år sedan ett förslag på att stänga badhuset i Vålberg men en massiv folklig opinion lyckades stoppa detta.
När medborgarkontoret lades ned var både socialdemokraterna och vänsterpartiet emot detta. Vänsterpartiets gruppledare har på möte i Edsvalla även ifrågasatt beslutet att lägga ned skolan i Edsvalla. Därför förvånar det oss att varken socialdemokraterna eller vänsterpartiet hade med medborgarkontoren i sina budgetförslag. Inget av partierna hade heller något förslag om att återge Edsvallaborna deras skola. Det är uppenbart att det inte spelar någon roll vilket av de båda blocken som vinner höstens val. Den styvmoderliga behandlingen av kommunens ytterområden kommer att fortsätta.
Vi i Kvastpartiet vill att hela kommunen ska leva. Vi som undertecknar denna debattartikel bor i Vålberg och vi står på partiets lista i kommunfullmäktigevalet. Bland de frågor vi driver finns:
 • ·         Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Väse och Kronoparken!
 • ·         Öppna en lågstadieskola och på sikt en mellanstadieskola i Edsvalla!
 • ·         Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
 • ·         Satsa på filialbiblioteken!

Kvastpartiet genom

Robert Warholm                 Lina Andersson                  Lennart Wik

lördag 24 maj 2014

Det blev Molkom och Vallargärdet

Idag skulle vi ha delat ut flygblad i centrala Karlstad, men det ösregnade så vi fick ändra våra planer. Istället åkte vi till Molkom och Vallargärdet och lade flygblad i brevlådorna.

fredag 23 maj 2014

tisdag 29 april 2014

Badhuset i Vålberg handikappanpassas

Nu ska badhuset i Vålberg handikappanpassas. Kommunfullmäktige biföll ikväll en motion från Robert Warholm. Nu får vi arbeta vidare och försöka få utökade öppettider på badhuset.

måndag 28 april 2014

Valborg i Edsvalla

På Valborgsmässoafton klockan 20 håller Kvastpartiets ordförande Robert Warholm det traditionella vårtalet på Edsvalla Idrottsplats.

söndag 27 april 2014

Flygbladsutdelning i Vålberg

I helgen delade vi ut flygblad på Lärkängen i Vålberg. Det är viktigt att partiet blir känt.

lördag 26 april 2014

Debattartikel

Idag hade vi en debattartikel införd i NWT. Där berättar vi om varför vi startat Kvastpartiet. Här är artikeltexten:

Vi är några innevånare i Karlstad från olika delar av kommunen, som under en längre tid oroat oss över kommunens utveckling. Därför har vi beslutat oss för att bilda ett nytt parti, som ställer upp i kommunalvalet i september.
Vi har valt namnet Kvastpartiet, eftersom vi tycker att det kan behövas sopas rent i maktens korridorer. Det är dessutom ett namn som använts flera gånger i Karlstadspolitiken, senast 1962.
Det är framför allt tre områden som väckt vår oro. Det handlar om bristande demokrati, bristande hushållning med kommunens pengar och bristande stöd till kommunens ytterområden.
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Där ska formellt de viktiga besluten fattas och där har medborgarna full insyn. Tyvärr är sanningen en annan. Nästan inga beslut fattas där, utan i maktens slutna rum.
Samtidigt som de folkvalda har fått allt mindre att säga till om, har antalet kommunalråd och politiska sekreterare aldrig varit så stort som idag. Vi vill minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare och istället återföra besluten till kommunfullmäktige, där medborgarna har insyn.
Vi oroar oss också för hur kommunen hanterar sina pengar. Man pumpar in alltmer pengar i det konkursmässiga vindkraftsprojektet. En biogasanläggning planeras, trots att lagligheten i projektet har ifrågasatts. Ett bolag för näringslivsutveckling har bildats, där kommunen och näringslivet ska dela på ägandet, men där kommunen står för hela risken. Hells Angels’ gård har köpts in med den uttalade avsikten att köra iväg denna kriminella organisation. Så har dock inte skett, utan Karlstads kommun är nu hyresvärd till Hells Angels!
Med stor oro ser vi också hur kommunens ytterområden behandlas. Under mandatperioden har medborgarkontoren i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr lagts ned. Skolan i Edsvalla har stängts. Det fanns även planer på att lägga ned badhuset i Vålberg. Tidigare har biblioteksfilialen i Edsvalla varit hotad. Bristerna i gatuunderhåll är uppenbara.
Vi vill vända utvecklingen. Återinför de nedlagda medborgarkontoren och inrätta även ett medborgarkontor i Väse. Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg. Undersök möjligheterna att starta låg- och mellanstadieskola i Edsvalla. Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna.
Kvastpartiet vill sopa bort gammalt ingrott tänkande och arbeta för att hela kommunen ska leva.

Robert Warholm, Vålberg
Eva Lajos, Karlstad
Arne Nilsson, Väse
Lina Andersson, Vålberg
Anders Karlsson, Skåre

måndag 21 april 2014

Vår lista

Vi har fastställt en lista inför kommunfullmäktigevalet i höst. Här publicerar vi de sex första namnen:


 1. Robert Warholm, säljare, Vålberg
 2. Eva Lajos, försäljare, Karlstad
 3. Arne Nilsson, lantbrukare, Väse
 4. Lina Andersson, anestesisjuksköterska, Vålberg
 5. Anders Karlsson, serviceingenjör, Skåre
 6. Lennart Wik, pensionär, Vålberg


onsdag 2 april 2014

Arbetet med listan

Arbetet med kandidatlistan är i full gång, men det finns fortfarande chansen för intresserade att anmäla sig. Skriv några rader till kvastpartiet@hotmail.com och berätta lite om dig själv.

torsdag 13 mars 2014

Uppmärksamhet i media

Det går inte att klaga på den massmediala uppmärksamheten kring Kvastpartiet. Artiklar i Värmlands Folkblad, Karlstads-Tidningen och Nya Wermlands-Tidningen samt inslag på radion och på TV. Dessutom ett par rader i Aftonbladet.

Värmlands Folkblad
Karlstads-Tidningen
Sveriges Radio
Sveriges Television

måndag 10 mars 2014

Vill du vara med?

Vill du vara med och arbeta för ett Karlstad där hela kommunen ska leva? Skicka en rad till kvastpartiet@hotmail.com så hör vi av oss.

Vårt program i korthet

··        Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
·        Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
·        Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
·        Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
·        Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
·        Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
·        De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
·        Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
·        Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
·        Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
·        Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
·        Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
·        Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

fredag 7 mars 2014

Låt fler forma framtiden!

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Så står det i läroboken. Men kommunfullmäktige i Karlstad fattar allt färre beslut. Istället fattas besluten vid slutna sammanträden, dit medborgarna inte har tillträde. Kommunalråden har stängt in sig på CCC, dit ingen släpps in utan tillstånd. Det är dags att synliggöra kommunala beslut och makthavare.
Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå (eller kanske just därför) fattas allt färre beslut i fullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare.

Biblioteken

Alla barn har rätt att läsa och få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna.
De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar.

Skola i Edsvalla

Edsvalla är ett levande samhälle med många barnfamiljer. Ändå lades skolan ner där under denna mandatperiod. Se till att Edsvalla får tillbaka sin låg- och mellanstadieskola!

Återinför medborgarkontoren

Vi hade medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr, men de lades ner under den här mandatperioden. Istället hänvisas medborgarna i kransorterna till det nya, kostsamma kontaktcentret i stan eller till Facebook.
Många äldre har inte Facebook och det kan vara svårt för en del att ta sig in till stan. Återinför medborgarkontoren och öppna även ett i Väse.

Inga mer pengar till vindkraften

Nu vill man lägga ännu fler miljoner i det misslyckade vindkraftsprojektet. Det är dags att sätta stopp nu. Visst är det sorgligt att kommunen mister sina investerade pengar vid en konkurs, men det är fel att kasta nya friska pengar ner i det stora svarta hål som vindkraftsbolaget är.

onsdag 26 februari 2014

Ett nytt parti

Detta är en blogg för Kvastpartiet, det nya kommunala partiet i Karlstad. Här kommer vi att informera om vår politik.