lördag 30 augusti 2014

Vårt program i korthet

 • Aldrig tidigare har Karlstads kommun haft så många kommunalråd och politiska sekreterare. Ändå fattas allt färre beslut i kommunfullmäktige. Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!
 • Lyssna på folk i kommunens kransorter. Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse!
 • Alla barn har rätt till skola på nära håll. Öppna en låg- och mellanstadieskola i Edsvalla!
 •  Satsa mer på vägunderhåll och snöröjning i ytterområdena!
 • Alla barn har rätt att kunna läsa och att få ta del av litteraturen. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna!
 • Människor behöver grönområden. Bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum!
 •  De ideella krafterna är viktiga. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar!
 • Satsa inga mer pengar i det misslyckade vindkraftsprojektet!
 • Låt skolbarnen välja vilken sorts smör de vill ha på sina smörgåsar!
 • Starta pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse!
 • Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
 • Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden!
 • Bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar