torsdag 21 augusti 2014

Fullmäktigemöten bara i centrum

Vid sammanträdet med kommunfullmäktige ikväll beslutades det att ändra fullmäktiges arbetsordning. Bland annat togs det bort en skrivning att några sammanträden varje mandatperiod bör utlokaliseras till kommunens ytterområden. Robert Warholm (numera kvastpartist) var den ende som protesterade mot detta. Han ansåg att det kunde vara bra om fullmäktige någon gång kunde sammanträda i exempelvis Molkom samtidigt som man gav möjlighet till allmänhetens frågestund, men han förblev en ensam ropande röst i öknen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar