torsdag 11 september 2014

Insändare i KT

Idag har Robert Warholm, Kvastpartiet, en insändare införd i Karlstads-Tidningen:

Det var mycket intressant att läsa genomgången av åtta olika partiers program för Karlstad i förra numret av Karlstads-Tidningen. Tyvärr inskränkte sig genomgången till de partier som idag är invalda i kommunfullmäktige. Det borde kunna vara intressant för karlstadsborna att även få veta vad det enda lokala partiet i Karlstad – Kvastpartiet – har på sitt program.
Här är ett antal punkter som Kvastpartiet går till val på där ledstjärnan är att hela Karlstad ska leva och att kommunen ska rätta till den bristande demokrati, den bristande ekonomiska hushållningen och det bristande stödet till kommunens ytterområden.
Kvastparteit
Vill minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare
Vill öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse
Vill öppna låg- och mellanstadieskola i Edsvalla
Vill satsa mer på gatuunderhåll och snöröjning
Vill satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna
Vill bevara de fåtaliga grönytorna i Karlstads centrum
Vill öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och andra ideella föreningar
Vill stoppa ytterligare satsningar i det misslyckade vindkraftsprojektet
Vill införa pendeltågstrafik mellan Grums och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse
Vill utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg
Vill bygga seniorbostäder i kommunens ytterområden
Vill bevara de fåtaliga äldre byggnaderna och miljöerna i Karlstad


Robert Warholm, Kvastpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar