lördag 12 juli 2014

Det saknar vi i budgeteh

Här är en debattartikel, som vi fick införd i VF den 11 juli:

Den 16 juni antog kommunfullmäktige i Karlstad strategisk plan och budget för 2015-2017. Majoriteten, bestående av de borgerliga och miljöpartiet, fick givetvis igenom sitt förslag, medan socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna budgetar.
I stort sett var partierna eniga om budgeten. Skillnaderna mellan förslagen var marginella. Intressant är dock vad som inte fanns med i budgeten.
Under den här mandatperioden har den nuvarande majoriteten ägnat sig åt att lägga ned viktig kommunal verksamhet, och udden har då särskilt varit riktad mot kommunens ytterområden. Vi som bor i Vålbergsområdet har tvingats uppleva hur medborgarkontoret lagts ned och man har även lagt ned skolan i Edsvalla. Det fanns även för något år sedan ett förslag på att stänga badhuset i Vålberg men en massiv folklig opinion lyckades stoppa detta.
När medborgarkontoret lades ned var både socialdemokraterna och vänsterpartiet emot detta. Vänsterpartiets gruppledare har på möte i Edsvalla även ifrågasatt beslutet att lägga ned skolan i Edsvalla. Därför förvånar det oss att varken socialdemokraterna eller vänsterpartiet hade med medborgarkontoren i sina budgetförslag. Inget av partierna hade heller något förslag om att återge Edsvallaborna deras skola. Det är uppenbart att det inte spelar någon roll vilket av de båda blocken som vinner höstens val. Den styvmoderliga behandlingen av kommunens ytterområden kommer att fortsätta.
Vi i Kvastpartiet vill att hela kommunen ska leva. Vi som undertecknar denna debattartikel bor i Vålberg och vi står på partiets lista i kommunfullmäktigevalet. Bland de frågor vi driver finns:
  • ·         Öppna medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Väse och Kronoparken!
  • ·         Öppna en lågstadieskola och på sikt en mellanstadieskola i Edsvalla!
  • ·         Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg!
  • ·         Satsa på filialbiblioteken!

Kvastpartiet genom

Robert Warholm                 Lina Andersson                  Lennart Wik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar