lördag 26 april 2014

Debattartikel

Idag hade vi en debattartikel införd i NWT. Där berättar vi om varför vi startat Kvastpartiet. Här är artikeltexten:

Vi är några innevånare i Karlstad från olika delar av kommunen, som under en längre tid oroat oss över kommunens utveckling. Därför har vi beslutat oss för att bilda ett nytt parti, som ställer upp i kommunalvalet i september.
Vi har valt namnet Kvastpartiet, eftersom vi tycker att det kan behövas sopas rent i maktens korridorer. Det är dessutom ett namn som använts flera gånger i Karlstadspolitiken, senast 1962.
Det är framför allt tre områden som väckt vår oro. Det handlar om bristande demokrati, bristande hushållning med kommunens pengar och bristande stöd till kommunens ytterområden.
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Där ska formellt de viktiga besluten fattas och där har medborgarna full insyn. Tyvärr är sanningen en annan. Nästan inga beslut fattas där, utan i maktens slutna rum.
Samtidigt som de folkvalda har fått allt mindre att säga till om, har antalet kommunalråd och politiska sekreterare aldrig varit så stort som idag. Vi vill minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare och istället återföra besluten till kommunfullmäktige, där medborgarna har insyn.
Vi oroar oss också för hur kommunen hanterar sina pengar. Man pumpar in alltmer pengar i det konkursmässiga vindkraftsprojektet. En biogasanläggning planeras, trots att lagligheten i projektet har ifrågasatts. Ett bolag för näringslivsutveckling har bildats, där kommunen och näringslivet ska dela på ägandet, men där kommunen står för hela risken. Hells Angels’ gård har köpts in med den uttalade avsikten att köra iväg denna kriminella organisation. Så har dock inte skett, utan Karlstads kommun är nu hyresvärd till Hells Angels!
Med stor oro ser vi också hur kommunens ytterområden behandlas. Under mandatperioden har medborgarkontoren i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr lagts ned. Skolan i Edsvalla har stängts. Det fanns även planer på att lägga ned badhuset i Vålberg. Tidigare har biblioteksfilialen i Edsvalla varit hotad. Bristerna i gatuunderhåll är uppenbara.
Vi vill vända utvecklingen. Återinför de nedlagda medborgarkontoren och inrätta även ett medborgarkontor i Väse. Utöka öppettiderna på badhuset i Vålberg. Undersök möjligheterna att starta låg- och mellanstadieskola i Edsvalla. Bygg seniorbostäder i kommunens ytterområden. Öka stödet till hembygdsföreningar, bygdegårdar och andra ideella föreningar. Satsa på filialbiblioteken och utöka öppettiderna.
Kvastpartiet vill sopa bort gammalt ingrott tänkande och arbeta för att hela kommunen ska leva.

Robert Warholm, Vålberg
Eva Lajos, Karlstad
Arne Nilsson, Väse
Lina Andersson, Vålberg
Anders Karlsson, Skåre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar